Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 


Spreker van van de bijeenkomst van 16 november 2022:


 • mr. Stefan Dalmolen is advocaat sinds 2004 advocaat en nu partner bij Delta Advocaten te Amsterdam. Hij houdt zich voornamelijk bezig op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht, met als specialismen het aanbestedingsrecht en het algemene verbintenissenrecht. Stefan werkt veel voor overheidsinstellingen, zoals de gemeente Hoorn, maar staat daarnaast ook bedrijven bij. In 2018 is hij samen met een oud-collega zijn eigen advocatenkantoor begonnen.
 • mr. Folmer Helder is advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Nysingh advocaten en notarissen. Daarvoor werkte hij als juridisch consultant, onder meer bij de gemeenten Utrecht en Amsterdam. Daar werkte hij aan bestuurs- en omgevingsrechtelijke zaken in de bezwaar- en beroepsfase. Folmer schrijft met regelmaat blogs voor de website van Nysingh over diverse publiekrechtelijke actualiteiten.
 • mr. Christiaan de Vlieger is afdelingsmanager Juridische Zaken bij de VNG. Hij heeft veel ervaring op het gebied van de Gemeentewet, de Wet open overheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook was hij secretaris van de VNG commissies Van Aartsen (aanpassing Gemeentewet en Grondwet) en Nijpels (behoud stadsregio’s).Sprekers van de bijeenkomst van 13 april 2022:


 • Mr. Nathalie Doran is partner en jurist bij Van Eijck en Partners, organisatieadviesbureau voor overheid, semi-overheid en bedrijven. In dat kader adviseert zij een aantal gemeenten, zoals Eindhoven, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Alphen aan de Rijn op diverse juridische onderdelen van het Sociaal Domein. Met name opereert zij op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik, toezicht en handhaving en het opzetten van systemen hiermee verband houdend. Tevens adviseert zij op het gebied van aanbestedingen en subsidies en treedt zij met regelmaat op als verweerder namens gemeenten in bezwaar en beroepszaken.
 • Mr. Michelle de Rijke is partner energierecht en bestuursrecht bij het Haagse advocatenkantoor Van der Feltz advocaten. Zij adviseert o.a. de (decentrale) overheid bij het bepalen van de strategie en nieuwe activiteiten met het oog op de energietransitie, zoals de invulling van de Regionale Energiestrategie en de Warmtetransitievisie, de (nieuwe) Warmtewet en de Energiewet. Zij publiceerde o.a. “De Gemeente als warmteregisseur”, uitgave Van der Feltz Advocaten.
 • Mr. Dana van Weerden is sinds 2018 advocaat bij het Haagse Advocatenkantoor Pels Rijcken. Zij is lid van de sectie Bestuursrecht en heeft handhaving en openbaarheid in portefeuille. Op dat terrein adviseert en procedeert zij (voor) verschillende gemeenten en ministeries over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur, die straks wordt vervangen door de Wet open overheid. Zij is één van de auteurs van de VNG Handreiking ‘Van Wob naar Woo’, die in 2021 verscheen.
 • Rudi ter Horst treedt op als dagvoorzitter. Hij is sedert 1973 werkzaam geweest bij gemeenten, op algemeen bestuurlijk en juridisch gebied, waarvan 15 jaar in een leidinggevende rol. Parttime docent aan de bestuursacademie gedurende zo'n 30 jaar. Bij de gemeenten heeft hij zich veelal beziggehouden met algemeen-bestuurlijke zaken, met juridische kwaliteitszorg en van daaruit verbindingen maken met dienstverlening en werkprocessen in de bedrijfsvoering.


Sprekers van de bijeenkomst van 6 november 2019:

 • Mr. dr. B. Roorda is docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en  onderzoeker bij  het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (www.openbareorde.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied ligt op het terrein van demonstratievrijheid en motorbendes. Recent annoteerde hij de uitspraak van de rechtbank Oost Brabant inzake de Eritrese Jongerenconferentie in Veldhoven. Roorda promoveerde op het onderwerp: Het recht om te demonstreren. 
 • Mr. A. J. Wieringa is docent/senior onderzoeker bij bovengenoemde vakgroep. Zijn specialiteit is gemeentelijk noodrecht, rampen e.d. o.a. ter zake van Veiligheidsrisico's jaarwisseling (2017) en Vreugdevuur Scheveningen (2019). Hij doet ook onderzoek voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Verder is hij mede auteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid uitgave Kluwer en redacteur van het Zakboek Openbare orde voor burgemeesters. 
 • Mr.dr. S. van de Sande is advocaat bij AKD.  ij is gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht en bestuursrecht. Met name bemoeit hij zich met de overheidsaansprakelijkheid. Onlangs promoveerde hij op het onderwerp;‘  Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie'.  Tevens verzorgt hij de halfjaarlijkse kroniek Overheidsaansprakelijkheid in het Tijdschrift voor Bestuursrecht. 
 • Rudi ter Horst treedt op als dagvoorzitter. Hij is sedert 1973 werkzaam geweest bij gemeenten, op algemeen bestuurlijk en juridisch gebied, waarvan 15 jaar in een leidinggevende rol. Parttime docent aan de bestuursacademie gedurende zo'n 30 jaar. Bij de gemeenten heeft hij zich veelal beziggehouden met algemeen-bestuurlijke zaken, met juridische kwaliteitszorg en van daaruit verbindingen maken met dienstverlening en werkprocessen in de bedrijfsvoering.

 • Mr. Olaf Schuwer is bestuursrechtjurist in hart en nieren. Zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk, weet hij als geen ander welke uitspraken relevant zijn voor de doelgroep. Vanaf het begin van de Awb heeft hij allerhande cursussen hierover ontwikkeld en verzorgd, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar vervlochten werden behandeld.