Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Welkom op onze website!

Update 27  maart 2024: de stichting CAB is per 14 februari 2024 opgeheven en de activiteiten zijn beëindigd.


Beste bezoekers en (voormalige) deelnemers van de CAB-bijeenkomsten,


Als bestuur van de Contactgroep Algemeen bestuursrecht hebben wij ons beraden op onze toekomst nu we zien dat het aantal aanmeldingen voor de laatste edities fors is teruggelopen. We zien daarvoor een aantal oorzaken en zijn tot de conclusie gekomen dat anno 2023 onze formule is uitgewerkt. Daarom is het besluit genomen om de activiteiten te staken en de stichting CAB te ontbinden. Dank jullie allemaal voor het vertrouwen dat jullie de afgelopen 29 jaar in ons hebben gehad om mooie en leerzame studiecontactdagen te organiseren.

De informatie op deze website blijft tot begin 2024 beschikbaar. 


Met vriendelijke groet,
Meral Finkers, Rob Daale, Nico Rood, Koos Achterhof, bestuursleden,
en het team van Berghauser Pont Academy
Historische informatie over de Contactgroep Algemeen bestuursrecht: ontstaan en ontwikkeling

De inwerkingtreding van de Awb per 1 januari 1994 was de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB). De toenmalige Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren had als enige “ambtenarenvakbond” de mogelijkheid van “Contactgroepen” gecreëerd en gefaciliteerd. Binnen een Contactgroep kwamen collega’s uit het hele land bijeen om ontwikkelingen op hun vakgebied te bespreken. Het bestuur van een contactgroep bestaat uit vrijwilligers, en bij CAB is het niet anders.

Opgericht te Amersfoort op 11 april 1994, stelde het bestuur van CAB zich tot doel om twee keer per jaar een studiedag te organiseren, centraal in het land. Dus voor iedereen bereikbaar. Maar ook betaalbaar te houden, omdat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen én de inleiders geen honorarium krijgen. De deelnemers betaalden een kostprijs van slechts € 75,-- om de dag te kunnen bijwonen (inclusief koffie, thee en een lunch).